ªŧʡ

ค้นหาชื่อเพลงที่มีข้อความ "ม"

เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ (When I look into Your Holiness) นมัสการ ช้า, คีย์ A
เมื่อเพ่งดูความรักมั่นคงของพระองค์ ทุกสิ่งในชีวิตของข้า ด้อยคุณค่า เมื่อเทียบกับพระองค์ ..."
เมื่อมองดูพระบิดา นมัสการ ช้า, คีย์ C
เมื่อมองดูพระบิดา ทรงทำให้ชีวา ข้าเต็มด้วยสง่าราศี เมื่อชมพระบารมี ชีวีข้าละลาย ..."
เมื่อรับการสวมทับ นมัสการ ช้า, คีย์ D
เมื่อรับการสวมทับ โดยพระหัตถ์วางบนชีวิต เราอยากจะร้องคร่ำครวญบทเพลง ..."
เมื่อเราเดินกับพระเจ้า นมัสการ เร็ว, คีย์ D
เมื่อเราเดินกับพระเจ้า พระองค์เฝ้าประทานพระคุณ เมื่อเราทูลอธิษฐาน ..."
เมื่อเราได้มาอยู่ร่วมกัน นมัสการ เร็ว, คีย์ E
มีความเข้าใจกันในพวกเรา มีความเร้าใจในพระวิญญาณ มีพระธรรมน้อมนำจิตวิญญาณ ..."
เมื่อลูกเข้าในพระองค์ (Reaching for You) นมัสการ ช้า, คีย์ C
ความรักพระองค์ จะครอบครองใจ ทุกเวลาเช้าลูกพบพระองค์ และให้ลูกยืน บนพื้นมั่นคง ..."
เมื่อลูกวางใจพระองค์ (เมื่อลูกเข้าในพระองค์) (Reaching For You) นมัสการ ช้า, คีย์ C
เมื่อลูกวางใจพระองค์ ความรักพระองค์ จะครอบครองใจ ทุกเวลาเช้าลูกพบพระองค์ นำให้ลูกพ้นความกลัว และให้ลูกยืน บนพื้นมั่นคง ทุกวันเวลาทรงคอยดูแล ลูกสูดลม หายใจแห่งชีวิต จนล้นภายใน ทรงเป็นดังไฟที่ลูกต้องการ ..."
แม่น้ำ นมัสการ ช้า, คีย์ G
ข้าเข้ามาต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ จากที่พระที่นั่งมีแม่น้ำไหลมา แม่น้ำนั้นไม่ว่าไหลที่ไปถึงแห่งใด ..."
โมทนาพระคุณองค์พระเจ้า (Give Thanks) นมัสการ ช้า, คีย์ F
โมทนาพระคุณองค์พระเจ้า พระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์ เมตตาทรงประทานพระบุตร ..."
โมทนามีอาหาร นมัสการ เร็ว, คีย์ D
โมทนามีอาหาร ดอกไม้บานและแดดฝน ให้พ้นภัยมีสุขแสนสบาย ..."
<<      <      1 2 3 4 5    >      >>

ค้นหาตามตัวอักษร