ªŧʡ

ค้นหาชื่อเพลงที่มีข้อความ "ม"

มีสหายเลิศคือพระเยซู นมัสการ ช้า, คีย์ F
มีสหายเลิศคือพระเยซู ผู้ได้แบกบาปทุกข์ของเรา มีอะไรรบกวนให้โศกเศร้า ..."
มีสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ นมัสการ ช้า, คีย์ Em
มีสิ่งเดียว ที่ข้าต้องการ อยากจะชมพระพักตร์ พระองค์เสมอ มีสิ่งเดียว ที่ข้าชื่นชม ..."
มีองค์พระคริสต์ข้างกาย นมัสการ เร็ว, คีย์ G
องค์ราชาเรามาวิงวอนพระองค์ มาชำระ และสถิต อยู่ในท่ามกลางพวกเรา ..."
มืดมิดก่อนฟ้าสาง นมัสการ เร็ว, คีย์ G
เหตุไรท่านท้อถอยใจเศร้าหมองหรือ เหมือนตะวันอับแสงเมฆบังหมดสิ้น จงวางใจพระคริสต์ทรงฤทธิ์ช่วยได้ ..."
มุ่งตรงไป (Run) นมัสการ เร็ว, คีย์ Ebm
เปี่ยมความคิด และทรงฤทธา ทรงมองเห็นพวกเรา แม้ก่อนพระองค์ทรงสร้างสรรค์ ..."
เมตตาหลั่งมา นมัสการ เร็ว, คีย์ D
เมตตาหลั่งมา รินหลั่งมาพาให้ชื่นบาน เมตตาหลั่งมา มาดุจฝนชื่นใจ เมตตาหลั่งมา พาพระพรลงมาสู่ทุกคน ..."
เมื่อข้าวางใจพระองค์ (อยากจะเข้าใกล้พระองค์) (Reaching For You) นมัสการ ช้า, คีย์ C
เมื่อข้าวางใจพระองค์ ความรักพระองค์ จะครอบครองใจ ทุกเวลาเช้าจะพบพระองค์ นำข้าหลุดพ้นความกลัว และให้ข้ายืน บนพื้นมั่นคง ทุกวันเวลาเป็นของพระองค์ ประทานลม หายใจแห่งชีวิต ให้ข้าชื่นใจ โปรดเติมเต็มล้นด้วยไฟพระองค์ ..."
เมื่อพระวิญญาณพระเจ้าสวมทับข้า (When the Spirit of the Lord comes upon me) นมัสการ ช้า, คีย์ Em
เมื่อพระวิญญาณพระเจ้า สวมทับข้า ข้าสรรเสริญ องค์พระเยซู (2) ข้าสรรเสริญ ข้าสรรเสริญ ..."
เมื่อพวกเราชุมนุมกัน (As We Gather) นมัสการ ช้า, คีย์ D
เมื่อพวกเราชุมนุมกัน ขอพระวิญญาณทรงทำงาน และพวกเราชุมนุมกันเพื่อสรรเสริญพระนาม รู้ดีว่าเมื่อใจของเราเริ่มนมัสการ ..."
เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ (When I look into Your holiness) นมัสการ ช้า, คีย์ D
เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ เมื่อเพ่งดูความรักมั่นคงของพระองค์ ทุกสิ่งในชีวิตของข้าด้อยคุณค่าเมื่อเทียบกับพระองค์ ..."
<<      <      1 2 3 4 5    >      >>

ค้นหาตามตัวอักษร